/Archives

riadne valné zhromaždenie Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) sa konalo dňa 25. apríla 2017 v Budapešti spolu s odbornou komornou konferenciou pod názvom „Budúcnosť európskej urbanistickej politiky”. Členom organizácie je a EZÚS RDV, celodenného podujatia sa zúčastnil aj zástupca Zoskupenia.

ČÍTAJ VIAC

10. apríla 2017 sa v Tate, v Novom kajakárskom ekoturistickom centre konal workshop organizovaný EZÚS RDV pod názvom „Workshop zameraný na pohraničnú spoluprácu v oblasti predaja miestnych produktov”. Pred uvedeným workshopom sa konala ustanovujúca schôdza Odbornej komisie Zoskupenia. Na workshope sa okrem členov komisie zúčastnili aj pozvaní slovenskí i maďarskí odborníci na danú tematiku. Odznela […]

ČÍTAJ VIAC