• No tags

27. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárske príležitosti Hornej zeme – príležitosti malých a stredných podnikov”. Východiskom konferencie bol Program Baross Gábor, na báze ktorého mohli prednášajúci prezentovať podnikateľom súčasné či v budúcnosti očakávané zdroje či programy, do ktorých sa budú môcť zapojiť. Predstavenie plánu Baross Gábor bolo realizované na základe špecifických údajov z okresu Komárno, neskôr zástupca primátora mesta Komárno Imre Knirs priblížil, ako by mohol prebiehať rozvoj mesta a regiónu Komárno na báze spomínaného plánu, prostredníctvom ktorého by sa Komárno mohlo opätovne stať strediskom rozvoja Hornej zeme. Následne Andrea Fialová, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno informovala o programe LEADER, ktorého uplatnenie zaznamenáva v okrese Nitra vyšší úspech ako v Trnavskom okrese. Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce rozvinula tematiku striebornej ekonomiky, hospodárstva starnúcej vekovej kategórie, kým Gábor Lelkes predstavil projektové príležitosti dostupné pre podnikateľov v blízkej budúcnosti.