• No tags

28. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárstvo budúcnosti – príležitosti malých a stredných podnikov”, na ktorom privítal početné obecenstvo zložené z podnikateľov primátor Zoltán Hájos, neskôr sa im prihovoril aj József Menyhárt, predseda Strany maďarskej komunity. Hlavný organizátor podujatia Károly Bödök, vedúci kancelárie Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej strede, objasnil, v čom spočíva ich činnosť. Tibor Matus v krátkosti popísal pracovný okruh Združenia maďarských ekonómov na Slovensku. Silvester Holop, programový manažér Programovej kancelárie Széchenyi priblížil podrobnosti cezhraničných programov spolupráce. Druhú polovicu prednášok zahájila Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, ktorá sa venovala zaujímavej tematike, príležitostiam vekovej kategórie 50+. V neposlednom rade Gábor Lelkes, predseda Združenia maďarských ekonómov na Slovensku, predstavil projektové príležitosti dostupné pre miestnych podnikateľov.