Strieborná ekonomika (Silver economy)

Strieborná ekonomika (Silver economy)

EZÚS Rába – Dunaj – Váh v spolupráci s Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány z Győru, Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno, Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec–Pezinok realizuje projekt s názvom Silver economy (kód: SKHU/1601/4.1/164) podporený Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Trh striebornej ekonomiky je tvorený spotrebiteľmi, zamestnancami alebo zamestnávateľmi vo veku 50+. Podiel tejto populácie predstavuje dôležitú cieľovú skupinu pre podnikateľov, prináša pre podniky obrovskú škálu nových produktov a služieb. Projekt poskytne cieľovej skupine spotrebiteľov, zamestnancom alebo zamestnávateľom bez ohľadu na vek relatívne široký pohľad na problematiku striebornej ekonomiky, zmenu v chápaní procesu starnutia od hrozby smerom k príležitosti. V rámci projektu zorganizujeme vysoký počet dvojjazyčných vzdelávacích aktivít //1) Inteligentné zariadenia (použitie smartphonov, tabletov, softvérov, atď.), 2) E-administrácia (daň, vláda, e-obchod, spotrebiteľská ochrana), 3) Hľadanie práce vo veku 50+ (životopis, rozhovor), 4) viacjazyčný kurz (SK, HU, EN), 32 až 128 vyučovacích hodín //, workshopy, konferencie/pre výmenu príkladov dobrej praxe, a to v štyroch hlavných témach:  starnutie a zamestnanosť (práca a príjem), starnutie a inovácie (nové technológie verzus nezávislý život), starnutie a konkurencieschopnosť (adoptívne podniky, seniorská interná stratégia), wellness a zdravé starnutie (súvisiace produkty a služby)/, okrúhlych stolov (za účasti zástupcov štátnej správy na tému regionálna strieborná ekonomika a stratégie starnutia – príklady a skúsenosti) v 6 krajoch programového regiónu (Bratislavský samosprávny kraj, Župná samospráva Győr-Moson-Sopron, Trnavský samosprávny kraj, Župná samospráva Komárom-Esztergom, Nitriansky samosprávny kraj, Župná samospráva Pest). Okrem toho zorganizujeme aj výstavu a veľtrh (za účasti 125 vystavovateľov) v apríli 2018. 

Vedúci partner: Rába-Duna-Vág ETT
Celkový rozpočet: 334 236,80 €
z toho zdroje ERDF: 284 101,26 €

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV
E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Letöltés (PDF, 118KB)

Letöltés (PDF, 201KB)

Letöltés (PDF, 582KB)

Letöltés (DOC, 638KB)

Letöltés (PDF, 2.7MB)

Letöltés (PDF, 1.84MB)