/Archives

28. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárstvo budúcnosti – príležitosti malých a stredných podnikov”, na ktorom privítal početné obecenstvo zložené z podnikateľov primátor Zoltán Hájos, neskôr sa im prihovoril aj József Menyhárt, predseda Strany maďarskej komunity. Hlavný organizátor podujatia Károly Bödök, vedúci kancelárie Maďarského národného centra obchodu […]

BŐVEBBEN

2017. szeptember 28-án a Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi irodája szervezésében “A jövő gazdasága – Kis- és közepes vállalkozások lehetőségei” című gazdasági konferencia elején Hájos Zoltán polgármester köszöntötte a vállalkozókból álló népes közönséget, majd Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is szólt a résztvevőkhöz. Az esemény főszervezője, a Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi irodájának nevében annak […]

BŐVEBBEN

27. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárske príležitosti Hornej zeme – príležitosti malých a stredných podnikov”. Východiskom konferencie bol Program Baross Gábor, na báze ktorého mohli prednášajúci prezentovať podnikateľom súčasné či v budúcnosti očakávané zdroje či programy, do ktorých sa budú môcť zapojiť. Predstavenie plánu Baross Gábor […]

BŐVEBBEN

2017. szeptember 27-én a Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi irodája szervezésében került sor a “Gazdasági lehetőségek a Felvidéken – a KKV esélyei” című szakmai rendezvényre. A konferencia kiindulási pontja a Baross Gábor Terv volt, melyre rákapcsolódva az előadók bemutathatták a vállalkozóknak a jelenlegi vagy a közeljövőben várható forrásokat vagy azokat a programokat, melyekbe bekapcsolódhatnak. A Baross […]

BŐVEBBEN

V rámci Európskeho dňa spolupráce sa uskutočnilo 21.septembra 2017 v Bratislave predstavenie projektu a okrúhly stôl organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, zamerané na tematiku „Strieborná ekonomika“. Podujatie bolo usporiadané v rámci projektu s názvom „Silver Economy“ (strieborná ekonomika) podporovaného Programom cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovenská republika. Na diskusii pri […]

BŐVEBBEN