/Archives

28. novembra sa uskutočnilo zasadnutie fóra Krajského paktu zamestnanosti Komárom-Esztergom, v rámci ktorého mohli byť zúčastnené samosprávy a predstavitelia inštitúcií svedkami prednášky týkajúcej sa združení dôchodcov a ich výhod. Pánovi Dr. Lászlóovi Szerencsésovi, predsedovi Obchodnej a priemyselnej komory kraja Komárom-Esztergom, po uvítacom príhovore krajského notára Dr. Zoltána Veresa, sudca Dr. Tibor Becker poskytol informácie o […]

BŐVEBBEN

November 28-án, tartotta soron következő fórum ülését a Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum, melyen ezúttal a nyugdíjas szövetkezetekkel és azok előnyeivel kapcsolatban hallhattak előadásokat a résztvevő önkormányzatok és intézmények képviselői. Dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, és Dr. Veres Zoltán megyei jegyző köszöntője után Dr. Becker Tibor ügyvéd tartott felvilágosítást a nyugdíjas […]

BŐVEBBEN

27. novembra 2017 Rada pre regionálny rozvoj „Malý Žitný ostrov – Horné Podunajsko” na základe ročného plánu 2017 v rámci informačného podujatia usporiadala informačnú prednášku na tému cezhraničných aplikačných príležitostí, výziev, projektov a aktualít. Na podujatí riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Ema Vasiová, informovala o činnosti zoskupenia a o Fonde […]

BŐVEBBEN

2017. november 27-én a „Szigetköz – Felső Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkaterve alapján tájékoztató rendezvény keretében ismertető előadást szervezett a határon átnyúló pályázati lehetőségek, projektek, aktualitások című témáról. A rendezvényen a Rába- Duna-Vág Európai Területi Társulás igazgatója Vasi Emma rövid tájékoztatót tartott a társulás tevékenységéről, valamint a Kisprojekt Alapról. A rendezvényen részt […]

BŐVEBBEN

23. novembra 2017 bol v rámci konferencie „Príležitosti a výzvy v oblasti turistického rozvoja Podunajska” v Podunajskom múzeu predstavený projekt HERBALAND. V rámci podujatia Ema Vasiová zodpovedala otázky novinárov súvisiace s daným projektom. Konferenciu svojím uvítacím príhovorom zahájil László Stubendek, primátor mesta Komárno a predseda OOCR Podunajsko. Následne Ildikó Bauer, riaditeľka OOCR Dunamente, bližšie predstavila […]

BŐVEBBEN