• No tags

A tatabányai székhelyű Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT) ezennel kiválasztási eljárást hirdet meg 

Pozíció:

  • a Kisprojekt Alap projektmenedzsere a programterület nyugati részén

Letöltés

  • No tags

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh so sídlom v Tatabányi  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest 

Pracovné pozície:

  • projektový manažér / projektová manažérka Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia

Letöltés