EZÚS – nástroj medzinárodnej cezhraničnej spolupráce

Dňa 20. marca sa v maďarskom Ostrihome, v Konferenčnom centre Svätého  Adalberta, konala konferencia novozaloženého Európskeho zoskupenia  územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV). Na úrovni Európskej únie  bol Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006  o Európskom zoskupení územnej spolupráce zavedený nový nástroj európskej  spolupráce – európske zoskupenie územnej spolupráce. Ide o prvý útvar,  ktorý […]

BŐVEBBEN