Circle of Circular economy

Circle of Circular economy

A Rába – Duna – Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, a Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség és a Körkörös gazdaságtani Intézet három olyan szervezet, amely egy közös oktatási projektben (Circular economy, kód: SKHU/1601/4.1/290) egyesült, melyet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogat 2017 szeptemberétől. A projekt célja a körforgásos gazdaság (cirkulációs modell) lényegének megismertetése szlovákiai és magyarországi iskolák számára.
Az ipari forradalom óta a gazdaság a növekedési modell (“kitermel – gyárt – használ – eldob”) szerint fejlődik. Ez egy lineáris modell, amely azon a feltételezésen alapul, hogy a természeti erőforrások kimeríthetetlenek, megfizethetőek, könnyen használhatóak, ártalmatlanításuk pedig olcsó. Ma már azonban tudjuk, hogy ez nem igaz: az elmúlt években drámai módon megváltozott a helyzet és változtatnunk kell.

A körforgásos gazdaság azon alapul, hogy minden termék és anyag úgy vesz részt a ciklusban, hogy azok a felhasználás után új termékek és szolgáltatások forrásaivá váljanak. Ez azt jelenti, hogy a hulladék, mint ilyen, nem létezik, hiszen már a tervezésnél is az a cél, hogy ne keletkezzen szemét (vagy ha mégis, azt másodlagos nyersanyagként kezeljük).
A cirkuláris rendszerek a lehető leghosszabb ideig megőrzik a termékek hozzáadott értékét. Az erőforrásokat a gazdaságban tartják még akkor is, ha a termék élettartama végére ér, így újra és újra, újabb értéket létrehozva eredményesen felhasználhatóak. Ennek köszönhetően a körforgásos gazdaság elősegíti bolygónk fenntartható fejlődését, energia-és alapanyag-függetlenségét, globális versenyképességét.

A projekt célja, hogy ezen alapelveket bevezesse az iskolákba, megismertesse a feltörekvő generációkkal és megmutassa nekik, hogyan működnek a gyakorlati megoldások a mindennapi élet során. Oktatási tevékenységek, amelyek előadásokat, workshopokat vagy szemináriumokat tartalmaznak a következő témákban: hulladékgazdálkodás (források), biológiailag lebomló hulladékok kezelése (komposztálás), megújuló energiaforrások, vízgazdálkodás, közlekedés, ruhaipar, zöldépületek (fenntartható építkezés).
A cél az, hogy ezt a rendszerváltozást ne csak elméleti formában mutassák be a diákok számára, hanem a körkörös (cirkuláris) gazdaság elveit a lehető legnagyobb mértékben vezessék be az iskolák, a tanulók és az oktatók mindennapi életébe. Jelentős és látható lépés lesz a vegyes hulladék csökkentése szelektálás és komposztálás bevezetésével az iskolákban. A projekt gyakorlati oldala az osztályozott hulladékgyűjtés és komposztálás bevezetése az iskolákban. Az intézetek igényeik és lehetőségeik függvényében a szemét szelektálásához szükséges elkülönített hellyel és komposztáló technológiával fognak rendelkezni.

A projekt végezetül magában foglalja a Szlovák Köztársaság és Magyarország diákjainak együttműködését is – ennek eredményeként így válnak “cirkuláris iskolákká”. A projekt része több tematikus rendezvény lesz, melyeken szlovákiai és magyarországi iskolák diákjai vesznek részt, vélemény-és tapasztalatcsere céljából. Az esemény programja alkalmazkodni fog a jelenlegi helyzethez, például: kirándulás (égető-és komposztálóüzem, gyűjtőudvar, szennyvíztisztító telep, fotovoltaikus erőmű), hulladékelemzés, játékok (hulladéktermékek, plakátrajz). További gyakorlati megoldások közvetlenül a diákoktól származnak majd a projekt során (az iskolába való közlekedés módja, a tízórai csomagolása, öltözködés, vásárlás stb.).
A projektben legalább 40 közép- (vagy általános) iskola vesz részt: 20 közülük Szlovákiában (pozsonyi, nagyszombati, nyitrai kerület) és 20 Magyarországon (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megye).

Vezető partner: Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség
Teljes költségvetés: 471 250 €
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 400 562,49 €

További információért kérjük, forduljon:
Vasi Emma, igazgató RDV ETT
E-mail: director@rdvegtc.eu
Mobil: 00421 905 335074
Web: www.rdvegtc.eu

„Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program programról részletes információ a www.skhu.eu oldalon érhető el.“