Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

A Rába – Duna – Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT) Magyarország és Szlovákia területén, az adott tagállam nemzeti joga szerint működő megyei önkormányzatokból áll. Önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezet.

Létrehozását a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhatalmazásával, annak elnöke kezdeményezte 2010-ben. Az eredeti elképzelés a formálódó Duna Stratégia keretein belül földrajzilag meghatározó szerepű magyar-szlovák Duna-szakasz integrált fejlesztését célozta meg. Ennek megfelelően az együttműködésre Magyarországról Győr-Moson-Sopron megyét, míg Szlovákiából a Nagyszombati és a Nyitrai Kerületi Önkormányzatot kérték fel. Az ETT megalapítása érdekében az első értekezletre 2010. augusztus 30-án, Tatán került sor, a négy megye képviselőinek részvételével. Az előkészítési folyamat során végül a Nyitrai Kerületi Önkormányzat visszalépett, így az ETT létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatot 2011. június 10-én a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a kezdeményező Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnökei írták alá. Az ETT alapítási folyamata 2011 végére zárult le, a december 10-én jogerőre emelkedett Fővárosi Bíróság nyilvántartásába vételével. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a megalakulásról szóló közlemény 2012. május 5-én jelent meg.  A szervezet tényleges működését 2012. január 1-jén, tatabányai székhellyel kezdte meg. 2015-ben további két taggal bővült: a Társuláshoz a szlovákiai Pozsonyi Kerületi Önkormányzat, valamint a magyarországi Pest Megye Önkormányzata csatlakozott.

Az ETT legfőbb célja, hogy tagjai között megerősítse a gazdasági, szociális és területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést, valamint a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő tartós intézményi struktúrát alakítson ki. Legfőképpen a közlekedési infrastruktúra, az energetikai rendszerek, az információtechnológia, a gépjárműipar, az idegenforgalom, az oktatás, a kultúra és egyház, a sport és ifjúság, a közös projektek programmenedzsmentje, a Duna és mellékfolyóinak fejlesztése, a logisztika, a kis-és középvállalkozások támogatása, a környezetvédelem és mezőgazdaság, valamint az egészségügy területén szeretne határon átnyúló együttműködést, valamint fejlesztéseket végrehajtani.

A Társulás céljainak elérése érdekében kooperációs programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap, illetve a Társulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – tagállami pénzügyi hozzájárulást kiegészítő társfinanszírozás útján vagy a nélkül, uniós, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósít meg.

Letöltés