/Archives

v dňoch 7. a 8. marca 2017 sa v Esztergome konal prvý tohoročný workshop EZÚS organizovaný Oddelením pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska a EZÚS Ister-Granum, za finančnej podpory projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Stretnutie otvoril zástupca štátneho tajomníka pre pohraničný hospodársky rozvoj Péter Kiss-Parciu, konateľ EZÚS Ister-Granum a primátor Štúrova Eugen […]

ČÍTAJ VIAC

2. marca 2017 sa v Komárne, vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu konalo podujatie pod názvom „Fórum na vyhľadávanie partnerov” organizované v rámci partnerskej spolupráce Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ (SK), EZÚS RDV a Miestnou akčnou skupinou Združenie Dolný Žitný ostrov vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podujatie bolo súčasťou projektu „Budovanie partnerstiev […]

ČÍTAJ VIAC