• Ekologická výroba

  Hlavným cieľom projektu je práve vzdelávanie mládeže, rozvíjanie ich zručností, vedomostí a skúseností v záujme ich úspešného zamestnávania či samozamestnania a podnikania najmä v oblasti ekologickej výroby, teda výroby bez akéhokoľvek environmentálneho dopadu.

 • Ökológiai termelés

  A projekt fő célja a fiatalok fejlesztése: készségeik, tudásuk, tapasztalatuk gyarapítása a sikeres munkavállalás vagy önálló vállalkozásindítás érdekében, különösen az ökológiai termelés területén – elősegítve a környezet megóvását és fenntarthatóságát.

 • „Silver economy” (Strieborná ekonomika)

  Trh striebornej ekonomiky je tvorený spotrebiteľmi, zamestnancami alebo zamestnávateľmi vo veku 50+. Podiel tejto populácie predstavuje dôležitú cieľovú skupinu pre podnikateľov, prináša pre podniky obrovskú škálu nových produktov a služieb.

 • „Silver economy” (Ezüst gazdaság)

  Az ezüst gazdaság piacát az 50+ korosztályhoz tartozó fogyasztók, alkalmazottak vagy munkaadók alkotják. A projekt a célcsoportnak: akár mint lehetséges ügyfélnek, akár, mint munkaadónak vagy munkavállalónak, korra tekintet nélkül széles rálátást ad az ezüst gazdasággal kapcsolatos változó fogalomkörre, olyan értelmezésben, ami az idősödési folyamatot annak veszélyei helyett sokkal inkább annak lehetőségei felől közelíti meg.

 • „Circular economy”

  Cieľom tohto projektu je predstaviť podstatu cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva) v školách na Slovensku a v Maďarsku.

 • „Circular economy”

  A projekt célja a körforgásos gazdaság (cirkulációs modell) lényegének megismertetése szlovákiai és magyarországi iskolák számára.

 • „Herbaland” (Bylinkové hospodárstvo)

  Databáza prieskumu bylinkového hospodárstva, spoločný dynamický internetový povrch, vytváranie jednotného tréningového programu, vytvorenie učebných materiálov, vzorový tréningový program, workshopy a vzdelávacie výlety pre integráciu a zhromaždenie ľudí, podnikov, organizácií a potenciálnych zamestnancov a ich skupín pôsobiacich na bylinkových trhoch východného, západného Slovenska a severného Maďarska.

 • „Herbaland” (Gyógynövény gazdaság)

  A téma a gyógynövénygazdaság lehetőségei, feltételrendszere, turisztikai ökopotenciál a gyógynövény, mint kulturális és a természeti örökség bevonásával, annak megőrzése támogatása érdekében, a határon átnyúló gyógynövényes attrakciók szorosabb együttműködése érdekében, marketing kampány és hálózatépítés tevékenységeket fogunk elvégezni.

Aktuális

Rába - Duna - Vág EGTC


Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Rába – Duna – Vág ETT elnökeként. Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassam, mivel foglalkozunk!

2011-ben megalakult csoportosulásunk egy önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, önkormányzatokból álló nonprofit gazdálkodó szervezet. Tatabányai székhelyű Társulásunk jelenleg öt tagot foglal magába: az alapító Nagyszombati Kerületi Önkormányzatot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, valamint a 2015-ben csatlakozó Pozsonyi Kerületeti Önkormányzatot és Pest Megye Önkormányzatát.

Célunk, hogy a gazdasági, a szociális és a területi kohézió megerősítése érdekében tagjaink között előmozdítsuk a határokon átnyúló együttműködést – kooperációs programok és projektek által. Feladataink ellátása során a jogszabályi előírások betartásával, céljaink veszélyeztetése nélkül a térség versenyképességére irányuló gazdasági tevékenységet is folytathatunk, illetve feladataink ellátásához szükséges intézményeket hozhatunk létre és működtethetünk.

S hogy miért olyan fontos ez? Nemzeteink sokáig együtt, majd egymás mellett éltek. Most újra lehetőséget kaptunk arra, hogy együtt dolgozhassunk, mely közös munka jogi kereteit az európai területi együttműködési csoportosulás adja. A Rába – Duna – Vág ETT azonban nemcsak lehetőség, hanem felelősség is Magyarország és Szlovákia számára. Eszköze annak, hogy közös fejlesztéseket valósítsunk meg, s a Duna mindkét oldalán emeljük a lakosság életszínvonalát.

Popovics György, a Rába – Duna – Vág ETT elnöke

Bemutatkozás>>

Elnyert pályázataink