RDV ETT működési és fejlesztési támogatásai

2. december 2020

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2015 (VII.15.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet évente az Európai Területi Társulások támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz, továbbá fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatásuk révén biztosított legyen.

Évi:

Támogatás összege:

Támogatás intenzitás

2012.

8.850.000 Ft

100 %

2013.

9.112.500 Ft

100 %

2013.

2.398.555 Ft

100 %

2014.

8.700.000 Ft

100 %

2015.

15.000.000 Ft

86,96 %

2016.

5.300.000 Ft

87,64 %

2017.

9.000.000 Ft

90 %

2017.

7.937.500 Ft

100 %

2018.

19.998.944 Ft

100 %

2019.

15.000.000 Ft

100 %

2020.

12.000.000 Ft

100 %

2021.

17.000.000 Ft

100 %

Összesen:

130.297.499 Ft

 

 

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobil: 00421 905 335074

 

„A Rába-Duna-Vág ETT működéséet a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja 2012-től“