Szolgáltatások

Az RDV ETT a területén található önkormányzatok, vállalatok, intézmények és szervezetek határon átnyúló együttműködéséhez nyújt szolgáltatásokat az alábbi területeken:

 – pályázatírás, projekt-menedzsment, projekt-koordináció, pénzügyi elszámolás elsősorban az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, közvetlen brüsszeli források (Citizens for Europe, Interreg Central Europe, Interreg Danube, Interreg Europe, ERASMUS+, illetve az egyes Főigazgatóságok és intézmények, pl. Európai Parlament, régiók bizottsága), a Visegrádi Alap, a magyar és szlovák minisztériumok, valamint alapok kiírásaira;

fejlesztési programok, stratégiák, elemzések, tanulmányok, megvalósítási tervek készítése;

adatgyűjtés és adatszolgáltatás;

– rendezvények, előadások, iskolázások, workshopok, kiállítások, konferenciák szervezése;

– marketing és PR tevékenységek.

 

Referenciák (Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program):

 • Rövid cím: COMMON HERITAGE
 • Felhívás kódja: SKHU/1601
 • Prioritás tengely: Természeti és kulturális örökségvédelem
 • Specifikus célkitűzés: 1.1 A határmenti terület vonzerejének növelése
 • Regisztrációs szám: SKHU/1601/1.1/226
 • Teljes projekt költségvetés: 1 804 549,78 €
 • ERFA támogatás: 1 533 867,30 €
 • Projekt kezdő dátuma: 2017. október 1.
 • Projekt záró dátuma: 2020. június 30.
 • Weboldal: http://www.szentimreliget.sk/
 • Projekt státusz: Befejezett
 • Projekt összefoglaló: Partnerség, amely összeköti Martos és Neszmély községeket a Duna két partján, hozzájárulva az SK-HU határvidék turisztikai vonzerejének növeléséhez és a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztéséhez. Martos község önkormányzata partnereivel – Neszmély és VIA NOVA ICS – együttműködve részt vesz az ERFA által finanszírozott, Határon átnyúló Interreg V-A SK-HU Együttműködési Program keretén belüli “Hagyományőrzés Martos és Neszmély településeken” című projekt megvalósításában. A projekt elsősorban az idegenforgalom fejlesztésén alapult e határmenti térség vonzerejének növelésével, valamint a megfelelő infrastruktúra kiépítésével, továbbá a kínált szolgáltatások javításával mind az önkormányzatok, mind a környékük fenntartható és inkluzív fejlődésének biztosítása érdekében. A turizmus valódi kiterjesztése több szinten is kezdeményezést igényelt; a meglévő infrastruktúra fejlesztésétől vagy a kulcsfontosságú épületek felújításától kezdve a közös, átfogó programcsomagokig és a helyi vendéglátók képzéséig. Martos községben a külső és belső rendezvények szervezésével összefüggő feltételek javítása érdekében, beleértve a Winefeszt és a Martfeszt fesztiválokat vagy a hagyományos Hídverő Napokat, egy ún. rendezvényliget került kialakításra. Két színpadot építettek – egy nagyobbat (255 m2-est) és egy kisebbet (50 m2-est), az önkormányzat fejlesztési tevékenysége többek között kiterjedt építési munkálatokat tartalmazott, amelyek magukba foglalták a Feszty Árpád Kulturális Park központja tetőtérének felújítását, az Emese kötélpark kiépítését, az Ág Tibor Művelődési Központ felújítását és nem utolsósorban multifunkcionális játszótér kialakítását. A szabadidő eltöltésének bővítése érdekében a helyiek, valamint az ide érkező turisták számára megvásárolták a szükséges felszerelést – hagyományos jurtát, teqball és íjász eszközöket, illetve Feszty Árpád híres festményének másolatát. Neszmély község a projektben szereplő forrásokból kiépítette a kerékpárosok pihenőhelyét és a hozzá tartozó parkolót – ezzel bővítve a területen áthaladók lehetőségeit. Ezt követően megkezdődtek a kiállítások és társadalmi események számára helyet biztosító épület kivitelezésével kapcsolatos munkálatok, hiszen a falu ilyen jellegű infrastruktúrával ezidáig nem rendelkezett. Az önkormányzat hosszú távú terveinek megfelelően a helyi közpark területén tereprendezésre és zöldövezet kialakítására is sor került. A Via Nova ICS egyesület olyan turisztikai csomag kialakításában vett részt, amely a két önkormányzat látványosságaira összpontosító promóciós videókat és egy átfogó turisztikai információs kiadványt tartalmazott. A turizmus területén nyújtott minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében kiválasztott helyi vendéglátók képzésen vettek részt annak érdekében, hogy bővítsék ismereteiket a határ menti régió környezeti állapotáról; történelmi, természeti és kulturális értékeiről. A projekt számos szakmai rendezvény megszervezését is lehetővé tette, ideértve többek között a júniusi Martosi turisztikai konferenciát is és a tematikus műhelyeket Neszmély községben.

 • Fotók: https://www.skhu.eu/tamogatott-projektek/hagyomanyorzes-martos-es-neszmely-telepuleseken

 • Rövid cím: HUSK Limes Romanus
 • Felhívás kódja: SKHU/1601
 • Prioritás tengely: Természeti és kulturális örökségvédelem
 • Specifikus célkitűzés: 1.1 A határmenti terület vonzerejének növelése
 • Regisztrációs szám: SKHU/1601/1.1/229
 • Teljes projekt költségvetés: 1 749 200,96 €
 • ERFA támogatás: 1 486 820,81 €
 • Projekt kezdő dátuma2018. január 1.
 • Projekt záró dátuma: 2020. január 31.
 • Projekt összefoglaló:
 • Projekt összefoglaló: Almásfüzitő és Izsa Önkormányzata a településék múltjának ápolásáért az utóbbi évtizedben számos lépést tett. A HUSK/0901/1.3.1/0256 számú pályázat keretében megépültek a fejlesztési elképzelések első ütemei. A második ütem azonban akkor nem épülhetett meg forráshiány miatt, ezért a községek szeretnék a további fejlesztési elképzeléseket ebben a pályázatban megvalósítani. Közös célunk, hogy a meglévő kínálati elemeket bővítsük, és idevonzzuk a látogatók szélesebb körét, a kulturális és kretatív turizmust tovább fejlesszük. A projekt célja a már meglévő, interaktív, érdekes intézmények bővítése. A projekt eredményeként ismeretterjesztésre, szórakoztatásra, aktív pihenésre alkalmas turisztikai helyszínek jönnek létre, amelyek illeszkednek a határmenti régió történelmi, kulturális és természeti adottságaihoz, a térség arculatához, valamint a már meglevő vonzerők a fejlesztéseket követően rendelkezni fognak Almásfüzitőn a kisgyermekes családok számára élményt nyújtó játszótérrel, labirintussal, interaktív kiállítótérel, római házakat bemutató épület akadálymentesítéssel, látvány konyhával, valamint az autóbusszal ideérkező turisták fogadására alkalmas buszparkolóval is, Izsán pedig kézműves műhelyekkel és őrtornyokkal.

 • Fotók: