Rólunk

Az RDV ETT legfőbb célja, hogy tagjai között megerősítse a gazdasági, szociális és területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést, valamint a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő tartós intézményi struktúrát alakítson ki. Legfőképpen a közlekedési infrastruktúra, az energetikai rendszerek, az információtechnológia, a gépjárműipar, az idegenforgalom, az oktatás, a kultúra és egyház, a sport és ifjúság, a közös projektek programmenedzsmentje, a Duna és mellékfolyóinak fejlesztése, a logisztika, a kis-és középvállalkozások támogatása, a környezetvédelem és mezőgazdaság, valamint az egészségügy területén szeretne határon átnyúló együttműködést, valamint fejlesztéseket végrehajtani.

 A Társulás céljainak elérése érdekében kooperációs programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap, illetve a Társulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – tagállami pénzügyi hozzájárulást kiegészítő társfinanszírozás útján vagy a nélkül, uniós, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósít meg.