Social inclusion and Empowerment of youth through Support to development of LCs in eco production

25. november 2020

A modern társadalom aggasztó jelensége a foglalkoztatás gyors csökkenése. A fiatalok munkalehetőségei nem megfelelőek, közülük évente több száz millió keres munkát – gyakran sikertelenül. Ezzel ellentétben az ökológiai termelés és az üzleti vállalkozások száma növekszik. E tények összekapcsolását, s a helyzet javítását célozta meg új projektjében a Selenca-i Organikus Termelési Központ, (Szerbia) a Szenc-Bazini Területfejlesztési Ügynökség (Szlovákia), a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás (Magyarország), a Regionális Márkák Szövetsége (Csehország), az FB&H Organikus Termelői Szövetség (Bosznia-Hercegovina), valamint a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség (Moldova).

A projekt fő célja a fiatalok fejlesztése: készségeik, tudásuk, tapasztalatuk gyarapítása a sikeres munkavállalás vagy önálló vállalkozásindítás érdekében, különösen az ökológiai termelés területén – elősegítve a környezet megóvását és fenntarthatóságát. Az oktatásba, a vállalkozói szellem fejlesztésébe, valamint az innovációba való beruházások azonban nemcsak a környezetre vannak jótékony hatással, hanem a fenntartható üzleti tevékenység korszerű formáit, valamint az új munkahelyekre való nyitottságot is népszerűsítik.  

Mindezeken túl a projekt pozitív következménye számos egyéb területen is megjelenik: a fenntartható fejlődés és a régiók korszerűsítése mellett a helyi gazdaságok újjáélesztése, a társadalom peremére szorult csoportok beilleszkedése és a közvélemény tudatosítása is folytatódik. A projekt keretén belül megvalósított tevékenységek közé tartozik többek között a képzési központok és programok létrehozása, szakképesítések, az ökológiai gazdálkodás növelése, konferenciák és kerekasztalok megvalósítása, ökotermelési térkép és átfogó adatbázis kialakítása, valamint éves nemzetközi tematikus fórumok szervezése.

Ezeken a tevékenységeken keresztül kedvező feltételek születnek a foglalkoztatás szintjének növelése érdekében, ami a résztvevő régiók életminőségének javulásához vezethet. A V4 országok környezetbarát termékek – köztük az élelmiszerek – iránti növekvő érdeklődésének köszönhetően, a fiatal vállalkozók számára egy új, izgalmas terület nyílik meg számtalan lehetőséggel, nevezetesen a biogazdálkodással. A területen szerzett know-how-t, a gazdasági, műszaki, szervezési ismereteket és tapasztalatokat az érintett országok kulcsfontosságú szektorai közötti együttműködéssel és a projekt befejezését követően is zajló kommunikációval bővítik. Ily módon az ökológiai termelés és az önálló vállalkozás alapelvei, valamint működési módjai szélesebb körben is elérhetővé válnak, kibővítve a projekt teljesítményének mértékét – magasabb foglalkoztatási aránnyal.