Bemutatkozás

A Rába – Duna – Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT) Magyarország és Szlovákia területén, az adott tagállam nemzeti joga szerint működő megyei önkormányzatokból áll. Önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezet.

Az RDV ETT létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatot 2011. június 10-én a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a kezdeményező Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnökei írták alá. Az RDV ETT alapítási folyamata 2011 végére zárult le, a december 10-én jogerőre emelkedett Fővárosi Bíróság nyilvántartásába vételével. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a megalakulásról szóló közlemény 2012. május 5-én jelent meg.  A szervezet tényleges működését 2012. január 1-jén, tatabányai székhellyel kezdte meg. 2015-ben további két taggal bővült: a Társuláshoz a szlovákiai Pozsonyi Kerületi Önkormányzat, valamint a magyarországi Pest Megye Önkormányzata csatlakozott.

Az RDV ETT legfőbb célja, hogy tagjai között megerősítse a gazdasági, szociális és területi kohéziót, működési területén különböző fejlesztési tengelyek mellett előmozdítsa a határokon átnyúló regionális együttműködést, valamint a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő tartós intézményi struktúrát alakítson ki. Legfőképpen a közlekedési infrastruktúra, az energetikai rendszerek, az információtechnológia, a gépjárműipar, az idegenforgalom, az oktatás, a kultúra és egyház, a sport és ifjúság, a közös projektek programmenedzsmentje, a Duna és mellékfolyóinak fejlesztése, a logisztika, a kis-és középvállalkozások támogatása, a környezetvédelem és mezőgazdaság, valamint az egészségügy területén szeretne határon átnyúló együttműködést, valamint fejlesztéseket végrehajtani.

 A Társulás céljainak elérése érdekében kooperációs programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap, illetve a Társulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – tagállami pénzügyi hozzájárulást kiegészítő társfinanszírozás útján vagy a nélkül, uniós, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósít meg.