TAPE: Food Industry

2. december 2020

A Food Industry (kód: SKHU 1701/3.1/110) foglalkoztatási célú térségi akcióterv (TAPE) célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása a határmenti régiók élelmiszeripari ágazatában.  Az akcióterv az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával valósul meg 2020 januárjától. Az akcióterv célkitűzése, hogy fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes élelmiszeripart hozzon létre a magyar-szlovák határvidéken, amely a vállalkozások hatékonyságának növelése mellett új munkahelyek teremtését is támogatja.

Az élelmiszeripari verseny következtében felértékelődött a kutatás-fejlesztés-innováció hármasára épülő, hatékonyság-javító és veszteséget csökkentő módszerek jelentősége. A globális élelmiszeripar gyorsan, és a korábbi trendektől eltérő irányban fejlődik. A tudatos fogyasztók egyre nagyobb igényt támasztanak a friss, természetes összetevőket tartalmazó élelmiszerekre és növekszik igényük az átláthatóságra az élelmiszerek tekintetében. A fogyasztók egyre inkább a „mindent egyben” megoldásokat igénylik.  A változó fogyasztói és ágazati trendekre reagál a Food Industry TAPE, amelynek keretében a projektben részt vevő a kis-és közepes vállalatok innovatív technológiák bevezetésével és a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásával megalapozzák az új, egészséges, regionális termékpaletta kialakításának feltételeit és a hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar különböző szereplői közt.

Az akcióterv három kölcsönösen összefüggő projektet tartalmaz, amelyek szinergikus kapcsolatban vannak egymással:

  1. SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project
  2. SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation
  3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing

 

A projekt megvalósításának időpontja:  2020/01 – 2022/04

A projekt jóváhagyott költségvetése:  2 343 334,85 €

Támogatás az Európai Régiófejlesztési Alapból: 1 991 834,62 €

 

  1. SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project

Az RDV ETT feladata a projektszintű kommunikációs feladatokon túl a projekt eredményeinek szélesebb körű népszerűsítése. Ezt a feladatát az RDV ETT 4 szakmai műhely szervezésével, a Food Industry TAPE projekt honlapjának elkészítésével és frissítésével, információs-és reklámanyagok elkészítésével, regionális és helyi TV, ill. rádióinterjúk szervezésével, sajtóközleményekkel biztosítja.  A projekt megvalósítása során elkészül a TAPE-movie, amely vizuálisan mutatja be az elért eredményeket, a projektben részt vevő kis-és közepes vállalatokat pedig rövid videók népszerűsítik, bemutatva az új technológiai folyamatokat és az ezek segítségével előállított termékeket. Az RDV ETT tevékenységének fő célja, hogy a szakmai ismeretek és az ágazatban rejlő innovációs lehetőségek egy szélesebb célcsoporthoz is eljussanak.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.01.01 – 2022.04.30

A projekt jóváhagyott költségvetése: 132 641,00 EUR

ERFA támogatás: 112 744,85 EUR

 

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobil: 00421 905 335074

Web:  http://tape-foodindustry.eu/

 

„Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programról részletes információ a www.skhu.eu oldalon érhető el.“