Kisprojektek a kedvezményezettek részére

25. november 2020

 A „Kisprojektek a kedvezményezettek részére” elnevezésű projektünk célja, hogy az RDV ETT menedzsment szervezetként az Irányító Hatósággal megkötött főszerződés után azonnal el tudja indítani a Kisprojekt Alap működését és még 2018-ban meg tudja jelentetni a felhívásait.

A Kisprojekt Alap elindításához szükséges végrehajtási dokumentumcsomag elkészítéséhez a kis projektek kedvezményezettjei részére, a képzések megtartásához és az akkreditációs feltételek teljesítéséhez szakértői segítséget veszünk igénybe:

 1. Pályázati felhívás a kis projekt pályázatok benyújtására
 2. A pályázati kézikönyv elkészítése
 • A kis projekt pályázatok benyújtására kiírt pályázati felhívás prioritásai és céljai;
 • Kis projektek keretében kivitelezendő támogatható tevékenységek teljes körű listája;
 • Pályázók alkalmassági kritériumai: jogi követelmények, területi, ágazati, szakmai, pénzügyi kritériumok, kizárási kritériumok, partnerségi követelmények;
 • Határon átnyúló együttműködés kritériumai (közös tervezés, bevezetés, humán erőforrás biztosítása és finanszírozás);
 • Projektfejlesztés követelményei: beavatkozási logika, célcsoportok, projekt időtartama, mutatók, vízszintes alapelvek, tájékoztatás és nyilvánosság, kiadások általános támogathatósági szabályai
 • Benyújtási eljárás: benyújtás szabályai, a pályázati űrlap mellékleteivel kapcsolatos követelmények, stb.;
 • Kiválasztási folyamat
 • Kis projektek finanszírozási modellje kis projektek előfinanszírozásának lehetőségével, amennyiben releváns;
 • Állami támogatás kezelésének alapelvei kis projektek szintjén;
 • Panaszkezelés leírása;
 1. Értékelési táblázatok: adminisztratív, támogathatósági és minőségértékelési táblázatok
 2. Pályázati formanyomtatvány mintája és mellékletek mintái, amennyiben alkalmazandó
 3. Támogatási szerződés minta
 4. Partnerségi megállapodás minta
 5. Nyilvánosság útmutató kis projektek számára (összhangban a program nyilvánosság útmutatójával)
 6. Elszámolási útmutató kis projektek számára (összhangban a program elszámolható költségeinek útmutatójával) egyszerűsített költségelszámolás lehetőségének kötelező bemutatásával a kis projekt kedvezményezettjei számára
 7. Kedvezményezetti útmutató a kis projektek kedvezményezettjei számára az összes releváns mintával (kedvezményezett riportja, projekt riport, kifizetési kérelem, módosítási kérelem, követési riport, stb.), amelyek leírják a kis projektek sikeres bevezetéséhez vezető folyamatokat és mechanizmusokat, az alábbi témákra összpontosítva:
 • A kis projektek partnereinek felelőssége és feladatai (a fő kedvezményezettet és a partnerség elvét figyelembe véve)
 • Szerződéskötés folyamata
 • Módosítások kezelésének alapelvei kis projektek szintjén
 • Jelentési követelmények (kedvezményezettek jelentései és projekt riportok) és monitoring (bevezetés közben és a fenntarthatósági időszak alatt, ide értve a monitoring látogatások elveit a kis projektek végrehajtásának helyszínein)
 • Kifizetési és visszafizetési folyamatok modellje
 • Kis projektek lezárása
 • Fenntarthatósági elvek
 • Jövedelemtermelő kis projektek kezelésének alapelvei
 • Állami támogatás monitoringjának elvei kis projektek szintjén
 • Pénzeszközök megvonása, stb.
 1. Az RDV ETT azon munkatársainak képzése, akik a Kisprojekt Alap megvalósításán dolgoznak majd 2018. év elejétől.
 2. Első szintű ellenőrzési (First Level Control) funkciók vonatkozásába külön szabályzat(ok)
 3. Kisprojekt alap működtetésére vonatkozó akkreditáció támogatása a szervezeti és működési kézikönyv kidolgozásával
 • szervezeti funkciókat bemutató ábra,
 • összeférhetetlenségi szabályok kialakítása,
 • etikai szabályzat,
 • integritás és korrupció megelőzési szabályzat,
 • működési szabályzat,
 • monitoring folyamat.

A projekt sikeres és zökkenőmentes megvalósításához a Külgazdasági- és Külügyminisztérium 7.937.500 Forint értékű anyagi támogatást nyújtott.  

 

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobil: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu

 

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás szervezésében valósul meg.