EZÚS Rába – Dunaj – Váh

Združenie založené v roku 2011 je nezávislou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou, pozostávajúcou z niekoľkých samospráv. V súčasnosti zoskupuje päť členov: zakladajúci Trnavský samosprávny kraj, župu Győr-Moson-Sopron, župu Komárom-Esztergom, a v neposlednom rade Bratislavský samosprávny kraj a župu Pest, ktoré sa pripojili v roku 2015.

Náš cieľ spočíva v podpore cezhraničnej spolupráce prostredníctvom kooperačných programov a projektov, s víziou posilňovania hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie. V rámci našej pôsobnosti sa zameriavame okrem iného aj na hospodárske aktivity orientované na zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu, či zakladaniu inštitúcií nevyhnutných k realizácii našich aktivít, a to v súlade s legislatívou a bez ohrozenia našich cieľov.

A prečo je toto všetko dôležité? Naše národy dlhé roky nažívali spolu, neskôr vo svojom susedstve. Opätovne sa nám naskytuje príležitosť na kooperáciu, s právnym rámcom spoločnej práce udávaným európskym zoskupením územnej spolupráce. EZÚS Rába-Dunaj-Váh však znamená pre Maďarsko a Slovensko nielen príležitosť, ale aj značnú zodpovednosť. Je prostriedkom realizácie spoločných rozvojových iniciatív a zvyšovania životnej úrovne na oboch stranách Dunaja. 

Viac info >>

Úspešné projekty:

The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 4

Kód projektu: SKHU/1701/4.1/004 Názov projektu: The Small Project Fund for the Western Programming Area -…...

The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 1

Kód projektu: SKHU/1701/1.1/002 Názov projektu: The Small Project Fund for the Western Programming Area -…...

Silver Economy

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/164 Názov projektu: Silver Economy Krátky názov projektu: Silver economy Vedúci partner: EZÚS…...

TAPE: Food Industry

Hlavný cieľ Food Industry (kód: SKHU/1701/3.1/110)  - teritoriálneho akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti (TAPE) -…...

Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/150 Názov projektu: Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry (Cezhraničná sieťová…...

Prevádzková a rozvojová podpora EZÚS Rába – Dunaj – Váh

Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska (ďalej: Ministerstvo) každoročne vyhlasuje podľa nariadenia Európskeho…...