Úspešné projekty

The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 4

Kód projektu: SKHU/1701/4.1/004 Názov projektu: The Small Project Fund for the Western Programming Area -…...

The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 1

Kód projektu: SKHU/1701/1.1/002 Názov projektu: The Small Project Fund for the Western Programming Area -…...

Silver Economy

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/164 Názov projektu: Silver Economy Krátky názov projektu: Silver economy Vedúci partner: EZÚS…...

TAPE: Food Industry

Hlavný cieľ Food Industry (kód: SKHU/1701/3.1/110)  - teritoriálneho akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti (TAPE) -…...

Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/150 Názov projektu: Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry (Cezhraničná sieťová…...

Prevádzková a rozvojová podpora EZÚS Rába – Dunaj – Váh

Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska (ďalej: Ministerstvo) každoročne vyhlasuje podľa nariadenia Európskeho…...

Malé projekty pre žiadateľov

Malé projekty pre žiadateľov   Cieľom projektu „Malé projekty pre žiadateľov” je, aby EZÚS RDV…...

Social inclusion and Empowerment of youth through Support to development of LCs in eco production

Znepokojujúcim fenoménom modernej spoločnosti je rapídne znižovanie úrovne zamestnanosti. Pracovné príležitosti pre mládež sú nedostatočné,…...

Circle of Circular economy

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/290 Názov projektu: Circle of Circular economy Skrátený názov projektu: Circular economy Vedúci…...