16. december 2019 – 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov v Budapešti (Úrad samosprávy Peštianskej župy). Zasadnutiu predsedala riaditeľka EZÚS RDV a zároveň predsedníčka Monitorovacieho výboru FMP Ema Vasiová. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU a členovia Monitorovacieho výboru v zastúpení Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Komárňansko. Ostrihomskej župy, Peštianskej župy, Župy Győr-Moson-Sopron a ako pozorovatelia boli prítomní zástupcovia Spoločného sekretariátu. Najdôležitejšou časťou zasadnutia bolo schválenie žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci 1. kola hodnotenia Výzvy SKHU/WETA/1901 priebežne otvorenej od 1. apríla 2019. V ďalšej časti zasadnutia účastníci rokovali dokumentoch potrebných pre…
Rokovanie per rollam 27. februára 2019: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: „Návrh výberu a stanovenia hlavných zmluvných podmienok…
5. februára 2019 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Komárne konalo valné zhromaždenie Združenia miest a obcí okresu Komárno, počas ktorého boli zvolené orgány…
31. januára 2019 sa v Prahe konala pod záštitou Ministerstva regionálneho rozvoja konferencia s názvom „Always start is small“. V rámci konferencie sa…
Rokovanie per rollam 21. januára 2019: Zhromaždenie sa oboznámilo s nasledujúcimi témami:  Finančný poriadok, Poriadok účtovných dokladov 2018 a Poriadok služobných ciest.  
Rokovanie per rollam 19. novembra 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: plán projektov „Koordinácia a komunikácia" (CCP) a…
Rokovanie per rollam 15. novembra 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: plán projektu „Dotácia na činnosť EZÚS Rába-Dunaj-Váh…
Rokovanie per rollam 25. októbra 2018: Členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: návrhy dokumentov „Finančný poriadok”, „Poriadok potvrdení”, „Poriadok služobných ciest”;…
Rokovanie per rollam 22. októbra 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: Návrh nájomnej zmluvy (kancelárske priestory) EZÚS RDV…
Rokovanie per rollam 27. júla 2018: Zhromaždenie a komisie sa oboznámili s nasledujúcimi témami: Návrh zmluvy o poskytnutí návratného bezúročného finančného príspevku…
Rokovanie 20. júla 2018 (Tata): Členovia odbornej komisie si v rámci výberového konania vypočuli uchádzačov na post projektového manažéra Fondu malých projektov.  
Zhromaždenie 29. júna 2018 (Tatabánya): Zhromaždenie sa oboznámilo s nasledujúcimi témami: Správa audítora; výška členského na rok 2018; finančný plán EZÚS RDV…
Rokovanie 19. júna 2018 (Tatabánya): Členovia komisií sa venovali nasledujúcim témam: Správa audítora; výška členského na rok 2018; finančný plán na rok…
Rokovanie per rollam 9. júna 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcou témou: Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí vie…
Rokovanie 28. mája 2018 (Tatabánya): Čl4enovia komisií sa venovali nasledujúcim témam: voľba predsedu EZÚS RDV, voľba spolupredsedu EZÚS RDV, voľba členov dozornej…
Dňa 18. mája 2018, (Komárom, reštaurácia Vámház) zorganizovalo EZÚS REDV „Tlačovú besedu spojenú s raňajkami”. Riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová a predseda…
V Dôstojníckom pavilóne v Komárne sa dňa 2. mája 2018 konalo prvé zo série odborných podujatí s názvom Dialóg pre rozvoj hospodárstva.…
V dňoch 20-21: apríla 2018 (Monoštorská pevnosť, Komárom) sa uskutočnilo podujatie „Výstava a veľtrh Strieborná ekonomika”, v rámci ktorého sa mohli zdarma…
Dňa 20. apríla 2018 (Monostori Erőd, Komárom) sa uskutočnilo podujatie pod názvom „2. Dunajská konferencia” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva…
Dňa 13. apríla 2018 sa v Bratislave konal informačný deň v súvislosti s vyúčtovaním projektov podporovaných v rámci Programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko…
Dňa 22. marca 2018 sa v Soprone konalo školenie pre zástupcov úspešných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A…
Dňa 21. marca 2018 sa v Budapešti konalo školenie pre zástupcov úspešných projektov v rámci Programu  spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A organizované…
Dňa 14. marca 2018 (Reštaurácia Vámház, Komárom) „Tlačová konferencia spojená s raňajkami” organizovaná EZÚS RDV. Novinárov pozdravila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová…
Dňa 27. februára 2018 (Centrum Adalberta, Esztergom) sa uskutočnilo prípravné podujatie „Workshop o podunajskom včelárstve” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva…
Dňa 22. februára 2018 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne konalo odborné podujatie pod názvom „Exportná akadémia pre cezhraničné firmy” organizované Hungarian…
Dňa 25. januára 2018 sa v Bratislave konala pracovná porada v súvislosti s financovaním Fondu malých projektov podporovaného v rámci Programu spolupráce…
12. decembra 2017 Sekcia prihraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába –…
V dňoch 4-6. decembra 2017 sa v Győri, v Hoteli Famulus uskutočnilo stretnutie partnerov projektu organizované Nadáciou pre rozvoj podnikaní Malej dunajskej…
28. novembra sa uskutočnilo zasadnutie fóra Krajského paktu zamestnanosti Komárom-Esztergom, v rámci ktorého mohli byť zúčastnené samosprávy a predstavitelia inštitúcií svedkami prednášky týkajúcej…
Dňa 20. novembra 2017 sa v Bratislave konala pracovná porada v súvislosti s kontrolou stavu prípravy dokumentov Fondu malých projektov podporovaného v…
4.-5. októbra 2017 Sekcia prihraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí zorganizovala spolu s Európskym zoskupením územnej spolupráce Arrabona,…
7. júna 2017 sa netradične v budove ministerstva konal druhý workshop EZÚS organizovaný Oddelením pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného obchodu a…
V dňoch 4-11. júna 2017 sa na rôznych miestach Bratislavy konalo podujatie „Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry”. Návštevníkov očakávali koncerty…
16. mája 2017 sa v Budapešti konala odborná konferencia organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce s ručením obmedzeným Pontibus. Prednášajúci poskytli účastníkom konkrétne…
na pozvanie Sekretariátu ministerského komisára pre vodnú diplomaciu, export vodného priemyslu a Dunajskú stratégiu za Zoskupenie 11.  mája 2017 zúčastnilo 2. konferencie…
riadne valné zhromaždenie Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) sa konalo dňa 25. apríla 2017 v Budapešti spolu s odbornou komornou konferenciou pod…
10. apríla 2017 sa v Tate, v Novom kajakárskom ekoturistickom centre konal workshop organizovaný EZÚS RDV pod názvom „Workshop zameraný na pohraničnú…
v dňoch 7. a 8. marca 2017 sa v Esztergome konal prvý tohoročný workshop EZÚS organizovaný Oddelením pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva…
2. marca 2017 sa v Komárne, vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu konalo podujatie pod názvom „Fórum na vyhľadávanie partnerov” organizované v rámci…
Dňa 28. februára 2017 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konali rokovania EZÚS RDV. V uvedený deň sa uskutočnilo 8. a…