18. septembra 2017 sa riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj- Váh, Ema Vasiová, zúčastnila podujatia „Diskusia o hospodárskom rozvoji – praktická realizácia Programu Baross Gábor”. V rámci výkladu bol predstavený program Barros Gábor, ktorý ponúka správne odpovede na aktuálne hospodárske otázky, spomenuté boli aj možnosti hospodárskeho a podnikateľského rozvoja.