Komárňansko-ostrihomská župa

Najmenší maďarský kraj (2265 km2) ležiaci na severozápade Maďarska má 310 000 obyvateľov, jeho sídlom je Tatabánya.

Na severe hraničí s Dunajom a Slovenskou republikou, na východe s Budapešťou, na juhu s Belehradskou župu, na juhozápade s Vesprémskou župou a na západe s Rábsko-mošonsko-šopronskou župou. Patrí k dvom hlavným geografickým oblastiam: Zadunajskému stredohoriu a Malej planine. Regiónom sa tiahne niekoľko chránených oblastí ako napríklad Dunajsko-Ipeľský národný park (náučný chodník – vrch Stráža), CHKO Gerecse, Kameňolomy Dunaalmás, Pahorok Kalvária v Tate a taktiež aj chránená oblasť Síleš.

Najväčšou tečúcou vodou je Dunaj, pričom 80 km tejto rieky tvorí prírodné hranice krajiny. K najvýznamnejším stojatým vodám patria Staré jazero v oblasti Tata a jazero Palatinus v oblasti mesta Ostrihom. Za predchodcov kraja sa považuje Južné Komárno a Ostrihom, ktoré boli založené kráľom svätým Štefanom. Územie oboch krajov bolo expandované až na územie dnešného Slovenska. Ich hranice sa počas histórie menili v rôznych smeroch, na jeho území je od roku 2007 možné nájsť až 11 miest.

Dnes je druhou najhustejšie obývanou župou v Maďarsku. Pri prvom sčítavaní ľudu (1869-1870) bola ešte jedným z najmenej zaľudnených regiónov, avšak počas vyrovnania a industrializácie éry Rákosi sa sem presťahovali masy ľudí. Vďaka vysídľovaniu a výmene obyvateľstva sa zvýšil podiel slovenskej a švábskej menšiny.

Atraktivita regiónu je zabezpečovaná množstvom pamiatok a chránených oblastí. Nezávisle od ročného obdobia vzrastá záujem turistov o lokality ako Ohyb Dunaja, Roklina Rám, Národný park Dunaj-Ipeľ, Plávajúca dedina Bokod, Arborétum Agostyán, pustovňa Majk, Ostrihomská bazilika, Staré jazero pri meste Tata, hrad, Anglický park a Kaštieľ Esterházyovcov, Monoštorská pevnosť, Socha Turula v Tatabányi  či nález Homo erectus v Síleši. Ponuka programov v regióne je pestrá: návštevníkov očakáva lampiónová plavba, vodný karneval, hudobné a gastronomické festivaly, remeselnícke jarmoky či pozorovanie vtáctva.

Župa vyniká aj z hospodárskeho hľadiska: v roku 2005 tu prevládala najvyššia hodnota HDP pripadajúceho na osobu, predstavovala takmer päťnásobok národného priemeru. Z hospodárskych odvetví vyniká strojársky, potravinársky či chemický priemysel, cestovný ruch a energetika. Medzi najvýznamnejšie priemyselné strediská patria Ostrihom,  Tatabánya, Oroslán a Komárom. Zdroje miestneho nerastného bohatstva sú tvorené najmä bauxitom a hnedým uhlím. Pôsobia tu vysoko ziskové firmy ako napríklad automobilové závody Magyar Suzuki v Ostrihome, PCE Paragon Solutions v Južnom Komárne (výroba elektronických článkov), BrogWarner Oroszlány (výroba autosúčiastok) alebo  poľnohospodárske družstvo IKR. Agrár v Bábolne. Tatabánya je sídlom Delphi Connection Systems Hungary (autosúčiastky), Grundfos Magyarország Gyártó (elektrické motory a čerpadlá) či Coloplast Hungary, ktorá rozvíja produkty a služby uľahčujúce životy ľudí vyžadujúcich intímnu zdravotnú starostlivosť.

Z poľnohospodárskeho hľadiska prekvitá pestovanie pšenice, kukurice, cukrovej repy a hrozna. V rámci živočíšnej výroby sa región zameriava najmä na chov ošípaných, dobytku, hydiny a oviec.

V oblasti dopravy je dôležitým prvkom most Márie Valérie spájajúci Ostrihom a Štúrovo, či Alžbetin most medzi Južným Komárnom a Severným Komárnom. Vzrastajúcu využívanosť Alžbetinho mostu podopiera aj fakt, že boli 17. októbra 2017 položené základy nového Dunajského mostu medzi týmito dvoma mestami.