Riaditeľ

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV od roku 2016

 

V roku 2000 úspešne ukončila štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, v odbore Manažment priemyselných podnikov, ako diplomovaná inžinierka. Počnúc rokom 2012 disponuje certifikátom PRINCE2.

Svoje odborné skúsenosti nadobudla na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky ako riaditeľka, neskôr generálna riaditeľka Sekcie regionálneho rozvoja (2013-2016), riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno (2000-2013) a súbežne ako riaditeľka niekoľkých neziskových organizácií, expertka v oblasti regionálneho rozvoja, Ex-Ante (hodnotenie 2. stupňa) manažérka kvality, okrem toho sa zaoberala aj kontrolou projektov a ich hodnotením na niekoľkých ministerstvách.