Ďalší členovia

V roku 2015 prijalo dvoch nových členov: k Zoskupeniu sa pripojili Bratislavský samosprávny kraj zo Slovenska a Peštianska župa z Maďarska.