Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry

29. januára 2021

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/150

Názov projektu: Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry (Cezhraničná sieťová spolupráca partnerov bylinného hospodárstva)

Skrátený názov projektu: Herbaland

 

Vedúci partner: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Partneri projektu:

  • EZÚS Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV)
  • Regionálna rozvojová agentúra Komárno
  • Združenie Veľké Kapušany a okolie

 

Územie realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Győr-Moson-Sopron megye, Trnavský samosprávny kraj, Komárom-Esztergom megye, Nitriansky samosprávny kraj, Pest megye, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 

Obdobie realizácie projektu: 07/2017 – 12/2018 (18 mesiacov)

 

Zhrnutie projektu:

Databáza prieskumu bylinkového hospodárstva, spoločný dynamický internetový povrch, vytváranie jednotného tréningového programu, vytvorenie učebných materiálov, vzorový tréningový program, workshopy a vzdelávacie výlety pre integráciu a zhromaždenie ľudí, podnikov, organizácií   a potenciálnych zamestnancov a ich skupín pôsobiacich na bylinkových trhoch východného, západného Slovenska a severného Maďarska. Rozbehneme marketingovú kampaň a činnosti na vybudovanie siete v záujme udržania kultúrneho a prírodného dedičstva a zosilnenia spolupráce medzi cezhraničnými bylinkovými atrakciami. Možnosti, systém podmienok a turistický ekologický potenciál bylinkového hospodárstva budú taktiež zahrnuté, pokladáme ich zároveň za tému projektu. Naším cieľom je vytvoriť možnosti pre existujúce a potenciálne rozširujúce sa poľnohospodárske produkčné miesta, spracovávateľov a turistické atrakcie, pre členov znevýhodnenej skupiny plánujúcich žiť a pracovať na cieľovom mieste  tohto sektora. Bude pre nich vytvorená cezhraničná dynamická dátová integrácia       v rámci spolupráce inštitúcií. Na základe tohto môžu byť v budúcnosti vytvorené profesionálne siete podcentier, ktoré by slúžili ako turistické atrakcie, výskumné centrá (inovačné), spracovávatelia, zberné, hodnotiace a testovacie miesta, miestne a regionálne oceňovacie miesta a vzdelávacie centrá spolupracujúce na slovenskej a maďarskej strane, vytvorením spoločných synergií, uplatnením skúseností, vyššou zamestnanosťou miestnych skupín jednotlivcov a taktiež v záujme zostávania, cieľ EÚ posilniť mikro-regionalizmus.

 

Názov projektu: Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry

Vedúci partner: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Celkový rozpočet: 352 005 €

z toho zdroje ERDF: 299 204,24 €

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobilné číslo: 00421 905 335074

 

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Podrobné informácie o Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. sú dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.