Circle of Circular economy

29. januára 2021

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/290

Názov projektu: Circle of Circular economy

Skrátený názov projektu: Circular economy

Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Partneri projektu:

  • EZÚS Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV)
  • Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Územie realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Győr-Moson-Sopron megye, Trnavský samosprávny kraj, Komárom-Esztergom megye, Nitriansky samosprávny kraj, Pest megye

Obdobie realizácie projektu: 09/2017 – 10/2019 (26 mesiacov)

Zhrnutie projektu: V časoch klesajúcich zdrojov a rastúcej zodpovednosti sa mnoho miest a regiónov snaží nájsť nové spôsoby pochopenia cirkulárnej ekonómie a prejdenia na ňu. Je to zároveň potreba a možnosť potenciálna poskytnúť dlhodobé ekonomické, environmentálne a sociálne výhody. Od priemyselnej revolúcie sa ekonomika vyvíjala rastom modelu „vyrobiť – produkovať – spotrebovať – odoberať“. Cirkulárna ekonomika poskytuje alternatívny model kde hodnota produktov, materiálov a zdrojov sa udržiava čo najdlhšie a odpad je značne redukovaný alebo eliminovaný. Cirkulárna ekonomika a jej základné princípy sú založené na myšlienke, že všetky produkčné a materiálne toky môžu byť znovu použité, stanú sa z nich zdroje nových produktov a služieb. Udržiavajú zdroje v ekonomike aj po tom, čo produkt dosiahol koniec svojej užitočnosti, aby mohli byť znova produktívne a využité na vytvorenie sekvencie.

V rámci tohto projektu sme oboznámili ľudí so všetkými troma časťami cirkulárnej ekonomiky – ako sú produkty/energia vyrábané, ako ich môžeme použiť zodpovedne a dosiahnuť nulový odpad či už ako domácnosť, škola, obec alebo spoločnosť. Často sa zabúda na fakt, že prechod na cirkulárnu ekonomiku si vyžaduje spoločenskú a rovnako (možno aj väčšmi) aj technologickú inováciu. Navrhovaný projekt privádza túto myšlienku do škôl pre nadchádzajúce generácie nie len ako teóriu, ale každodennú školskú prax, vrátane študentov a učiteľov. Nutným a viditeľným krokom v znižovaní odpadu je zníženie množstva odpadu, separovanie a kompostovanie v školách.

 

Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Celkový rozpočet: 471 250 €

z toho zdroje ERDF: 400 562,49 €


Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobilné číslo: 00421 905 335074

 

Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Podrobné informácie o Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. sú dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.