• „Pracovná porada Fondu malých projektov 10. mája 2018″ (Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Oddelenie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zorganizovalo poradu ohľadne Fondu malých projektov. Podujatia sa zúčastnila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová.