Rokovanie per rollam 21. januára 2019: Zhromaždenie sa oboznámilo s nasledujúcimi témami:  Finančný poriadok, Poriadok účtovných dokladov 2018 a Poriadok služobných ciest.