• Kombi-konferencia dňa 7. septembra 2018 (Nesvady). Do projektu vybudovania systému zdieľania bicyklov, ktorý bude realizovaný v roku 2019 s investíciou 1,9 miliónov eur, sa zapojilo deväť obcí z dvoch štátov. Konferencia o projekte KOMBI sa konala v Nesvadoch. V rámci projektu vytvoria na projektovom území celkom 13 bicyklových staníc. Cieľom projektu KOMBI je spojiť obce dotknutého územia aj cyklistickou dopravou, a flexibilitu projektu zabezpečuje fakt, že v každej zúčastnenej obci si možno bicykel vypožičať i odložiť. EZÚS RDV na podujatí zastupoval spolupredseda Zoskupenia György Popovics, a riaditeľka Ema Vasiová. György Popovics zdôraznil, že v regióne treba posilňovať terénnu, sakrálnu a cykloturistiku. Vybudovaním týchto odvetví môžeme dosiahnuť, aby turisti týmto územím nielen prechádzali, ale tu aj istý čas zotrvali.