12. decembra 2017 Sekcia prihraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh spoločne zorganizovali štvrtý workshop EZÚS roku 2017, usporiadaný s podporou projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Workshop zahájili György Popovics, predseda krajského zastupiteľstva Komárom-Esztergom a predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, spolu s Emou Vasiovou, riaditeľkou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh. Témou prednášok odznených na workshope boli na jednej strane aktuálne údaje súvisiace s Fondom malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika, oboznámenie sa s projektmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, predstavenie základného kultúrneho programu v rámci programu Kreatívna Európa či aktuálne informácie týkajúce sa súčasného výberového konania. Následne boli prezentované projekty manažované Európskym zoskupením územnej spolupráce Pons Danubii a možnosti spolupráce súvisiace s baskickými prihraničnými subjektmi.