• 11. apríl 2019 – „Informačný deň v súvislosti s 2. výzvou na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov“ v Tatabányi (Úrad Komárňansko-ostrihomskej župnej samosprávy). Ema Vasiová predstavila úspešné projekty predložené v rámci prvej pilotnej výzvy a novú výzvu na predkladanie žiadostí, ďalej účastníkov informovala o zmenách v dokumentoch druhej výzvy na predkladanie žiadostí. Počas podujatia bol pre prítomné organizácie vytvorený kútik pre nadväzovanie kontaktov za účelom založenia cezhraničných partnerstiev.