• Dňa 20. apríla 2018 (Monostori Erőd, Komárom) sa uskutočnilo podujatie pod názvom „2. Dunajská konferencia” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová pozdravila hostí podujatia a zdôraznila jeho cieľ: spájanie Dunajského regiónu v oblasti kultúry a cestovného ruchu s inými regiónmi. Podujatie pozdravil predseda Župnej samosprávy Komárom-Esztergom a predseda EZÚS RDV György Popovics, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, István Szabó, predseda Peštianskej župnej samosprávy. Prednášajúcimi konferencie boli: Gábor Jeneivedúci odboru, Národný koordinátor Dunajskej stratégie, Sekretariát ministerského splnomocnenca zodpovedný za vodnú diplomaciu, export v oblasti vodného hospodárstva a Dunajskú stratégiu, z Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí a Maďarsko, Michal Blaškoriaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Národný koordinátor Dunajskej stratégie v SR, Úrad vlády Slovenskej republiky, László Majthényi, predseda samosprávnej župy Vas, člen Európskeho výboru regiónov s prednáškou „Dunaj ako kultúrna rieka”, Oľga Gáfriková, členka riadiacej skupiny PA 3, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s prednáškou „Kultúra a cestovný ruch v stratégii EÚ pre Podunajsko”, Zsolt Visy, ministerský splnomocnenec s príspevkom „Hranice rímskej ríše – maďarský úsek dunajského Limes”, Attila Hirschberg, výkonný riaditeľ Združenia maďarského Limes na tému „Jedinečná  príležitosť pre dunajský cestovný ruch a súvisiace hospodárstvo očakávaná v roku 2019 v lokalitách svetového dedičstva UNESCO, realizovaných súčasne na nemeckom, rakúskom a maďarskom úseku Dunaja”, József Siklósi, architekt, držiteľ ocenenia Ybl, hlavný architekt mesta Komárom a obce Almásfüzitő hovoril na tému vykopávok „Brigetio a Azaum”. Ďalšími prednášajúcimi boli: Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislavy.
  • V rámci konferencie sa konala tlačová konferencia EZÚS RDV, ktorej sa zúčastnil György Popovics, Jozef Viskupič, István Szabó a Ema Vasiová. Na tlačovej konferencii odznelo: cieľom podujatia je upozorniť na význam zachovávania kultúrneho dedičstva a poskytnúť reálne odpovede na to, aké sú možnosti spájania regiónov a rozširovania okruhu poskytovaných služieb. Rečníci zdôraznili: prepojením atrakcií, hodnôt a služieb môžu priviesť do regiónu státisíce turistov, a cestovný ruch je jednou z najdôležitejších odvetví hospodárstva. Vyzdvihli, že vytváranie hodnôt vplýva na tvorbu pracovných miest, predchádza emigrácii obyvateľstva, motivuje zlepšenie technickej a sociálnej infraštruktúry, pomáha ochrane životného prostredia. Konferencia pokračovala po tlačovej konferencii.