• 10. apríla 2017 sa v Tate, v Novom kajakárskom ekoturistickom centre konal workshop organizovaný EZÚS RDV pod názvom „Workshop zameraný na pohraničnú spoluprácu v oblasti predaja miestnych produktov”. Pred uvedeným workshopom sa konala ustanovujúca schôdza Odbornej komisie Zoskupenia. Na workshope sa okrem členov komisie zúčastnili aj pozvaní slovenskí i maďarskí odborníci na danú tematiku. Odznela prednáška Szilvie Szórád o nástrojoch podpory a aktivitách Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ľuboš Stolárik hovoril o možnostiach financovania regionálnych produktov v rámci Programu rozvoja vidieka, ako aj o trhu tradičných vidieckych produktov. Pani Lászlóné Schenk predstavila Združenie pre dažďových mužíčkov. Cieľom organizácie je pomáhať dospelým autistom a duševne postihnutým v takých základných a podstatných oblastiach, ako bývanie, vzdelávanie a zamestnanie. Jedným zo spôsobov takejto pomoci je, že spoločne spracúvajú miestne produkty – ovocie a zeleninu, ktorých pripravujú čaje, džemy a iné pochutiny, ktoré potom predávajú vo vlastnom webshope. Andrea Hágovská hovorila  o možnostiach v oblastiach slovenských regionálnych značiek, a predstavila projekt „Z farmy na vidličku”, zdôrazňujúc význam krátkych dodávateľských reťazcov. Na záver predpoludňajšej sekcie odznela prednáška predsedníčky občianskeho združenia Drobnými krokmi Andrei Szabadkai, ktorá hovorila o medzinárodnej a maďarskej právnej úprave činnosti miestnych producentov. V snahe nachádzať styčné body študovali príklady                 z Francúzska a Talianska, ktoré sa snažia uplatniť aj vo svojej krajine. Činnosť Združenia cestovného ruchu Tata a okolie predstavil v rámci popoludňajšieho programu Gábor Magyarics, ktorý vyzdvihol, že do rozvoja cestovného ruchu zapájajú aj miestnych producentov. V rámci ponúkaných pol- a celodenných výletov navštívia aj miestnu farmu, miestnych farmárov. Martin Hakel hovoril o projektových zámeroch podpory regionálnych produktov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zdôraznil význam tejto témy pre daný región. Vyjadril svoj názor, že by mohol byť vypracovaný projekt na podporu miestnych produktov pre celé slovensko-maďarské pohraničie riadený EZÚS RDV a partnerským EZÚS Via Capratia. Nakoniec predstaviteľ CESCI Gyla Ocskai predstavil možnosti Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.