• Dňa 13. apríla 2018 sa v Bratislave konal informačný deň v súvislosti s vyúčtovaním projektov podporovaných v rámci Programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A, organizovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý je kontrolným orgánom prvého stupňa. Nakoľko EZÚS Rába-Dunaj-Váh vypracovalo úspešné projekty aj pre slovenské organizácie, účasť na tomto školení bola potrebná v záujme ich úspešného vyúčtovania. Najdôležitejšími informáciami boli poznatky o novom systéme IMIS a o slovenskej legislatíve verejného obstarávania.