• Dňa 28. februára 2017 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konali rokovania EZÚS RDV. V uvedený deň sa uskutočnilo 8. a 9. zasadnutie dozornej rady Zoskupenia a 9. a 10. zasadnutie valného zhromaždenia.