• Dňa 22. marca 2018 sa v Soprone konalo školenie pre zástupcov úspešných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A organizované sopronskou pobočkou Programovej kancelárie Széchényi Kft. Nakoľko EZÚS RDV má viacero úspešných projektov, podliehajú viacerým kontrolným orgánom na prvom stupni – niektoré patria do pôsobnosti budapeštianskej kancelárie, iné do pôsobnosti Sopronskej. EZÚS sa teda zúčastnilo aj tohto školenia.