• 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov sa konalo dňa 1. februára 2019 (Budapešť, Úrad Peštianskej župnej samosprávy). Predseda Peštianskej župnej samosprávy István Szabó pozdravil členov Monitorovacieho výboru FMP a upriamil ich pozornosť na vytýčené ciele FMP. Vyzdvihol, že prvoradou úlohou budovanie a posilňovanie cezhraničnej spolupráce, preto považuje za dôležité, aby spolupráca v súvislosti s projektom spočívala na dôvere a dobrých rozhodnutiach. Riaditeľka EZÚS RDV a predsedníčka Monitorovacieho výboru západného FMP tiež privítala prítomných. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia členských žúp, ako aj predstavitelia Riadiaceho a Národného úradu. Členovia Monitorovacieho výboru FMP sa oboznámili s projektami predloženými v rámci „pilotnej” výzvy, a s ich poradím zostaveným po ich vyhodnotení. Na zasadnutí sa diskutovalo o úlohách v súvislosti s nasledujúcou výzvou.