Rokovanie per rollam 25. októbra 2018: Členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: návrhy dokumentov „Finančný poriadok”, „Poriadok potvrdení”, „Poriadok služobných ciest”; a s predstavou projektu REVITALAND.