• V dňoch 20-21: apríla 2018 (Monoštorská pevnosť, Komárom) sa uskutočnilo podujatie „Výstava a veľtrh Strieborná ekonomika”, v rámci ktorého sa mohli zdarma prezentovať producenti, podnikatelia, organizácie a združenia, ktoré vyrábajú produkty a ponúkajú služby predovšetkým pre generáciu 50+, resp. sami patria do generácie 50+. EZÚS RDV a partneri uskutočnili podujatie s cieľom upozorniť na odlišné spotrebiteľské správanie tejto vekovej kategórie a na skutočnosť, že aj generácia 50+ tvoriaca trh striebornej ekonomiky dokáže motivovať hospodárstvo tým, že sa zaujíma o nové produkty, o nové služby – a na tieto nároky sa musí trh pripraviť. Predseda EZÚS RDV a Župnej samosprávy Komárom-Esztergom György Popovics na slávnostnom otvorení zdôraznil: starnutie je problémom každej európskej krajiny, avšak tento problém nevyrieši sústavné zvyšovanie dôchodkového veku, riešenie ponúka skôr program aktívneho starnutia. Vystavovatelia pôsobia v najrozličnejších oblastiach života, ako napríklad cestovný ruch, liečivé kúpele, alternatívna medicína, zdravá životospráva, kozmetický priemysel, joga, bioprodukty, spotrebný tovar, domáce potreby, zdravotné pomôcky, elektrické autá, výroba a predaj bicyklov, sprostredkovanie zamestnania, finančné poradenstvo, poistenie. Prítomných bolo viac dôchodkových družstiev, ktoré pomáhajú dôchodcom zamestnať sa. Viacero stánkov ponúkalo bioprodukty, návštevníci si mohli vyskúšať masážne stroje, či rôzne terapie, porozprávať sa na danú tému s prítomnými podnikateľmi a zástupcami firiem. Počas celého trvania výstavy a veľtrhu sa konali osobitné prezentácie firiem v prednáškových sieňach, resp. na ústrednom javisku zabávali účastníkov rôzne kultúrne programy. Podujatia sa zúčastnilo 125 vystavovateľov. Na výstavu a veľtrh zavítalo celkom 4000 návštevníkov.