Rokovanie per rollam 22. októbra 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: Návrh nájomnej zmluvy (kancelárske priestory) EZÚS RDV a Komárom-ostrihomskou župnou samosprávou.