• Informačný deň k 1. výzve na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov dňa 28. septembra 2018 (Dunajská Streda, Mestský úrad).Prítomných pozdravil primátor mesta Zoltán Hájos, potom nasledovali prezentácie. Projekt „Interreg SKHU Fond malých projektov na západnom programovom území” predstavil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi. Výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov predstavila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 42 záujemcov.