1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov sa konalo dňa 27. júla 2018 (Budapešt, Úrad Peštianskej župnej samosprávy). Členov (zástupcov Riadiaceho orgánu– Úrad vlády/Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí, Národný úrad – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, župy Komárom-Esztergom, Peštianska a Győr-Moson-Sopron, Bratislavský, Trnavský a Nyitrinasky samosprávny kraj) a pozorovateľov pozdravil pracovník Peštianskej župnej samosprávy Dr. Gábor Popovics Gábor, ktorý nazval túto príležitosť historickou, nakoľko EZÚS RDV sa zhostilo vykonávania projektu „Interreg SKHU Fond malých projektov na západnom programovom území” a tým pádom priblížilo rozhodovací proces k občanom a organizáciám. Stretnutie sa konalo pod vedením riaditeľky EZÚS RDV a predsedníčky Monitorovacieho výbor Emy Vasiovej. Na zasadnutí schválili členovia Monitorovacieho výboru FMP dokumenty realizácie Fondu malých projektov. Monitorovací výbor preštudoval a pripomienkoval „Vykonávaciu príručku” FMP, výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok Fondu malých projektov, podpornú dokumentáciu a prílohy výzvy. Bol schválený dokument „Príručka hodnotiteľov” a príslušné formuláre. Výbor diskutoval aj o požiadavkách kladených voči odborným hodnotiteľom.