27. novembra 2017 Rada pre regionálny rozvoj „Malý Žitný ostrov – Horné Podunajsko” na základe ročného plánu 2017 v rámci informačného podujatia usporiadala informačnú prednášku na tému cezhraničných aplikačných príležitostí, výziev, projektov a aktualít. Na podujatí riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Ema Vasiová, informovala o činnosti zoskupenia a o Fonde malých projektov. Podujatia sa zúčastnil aj manažér Európskeho zoskupenia územnej spolupráce ARRABON, ktorý predstavil primátorom aktuálne projektové príležitosti.