28. novembra sa uskutočnilo zasadnutie fóra Krajského paktu zamestnanosti Komárom-Esztergom, v rámci ktorého mohli byť zúčastnené samosprávy a predstavitelia inštitúcií svedkami prednášky týkajúcej sa združení dôchodcov a ich výhod. Pánovi Dr. Lászlóovi Szerencsésovi, predsedovi Obchodnej a priemyselnej komory kraja Komárom-Esztergom, po uvítacom príhovore krajského notára Dr. Zoltána Veresa, sudca Dr. Tibor Becker poskytol informácie o pracovných príležitostiach v súvislosti so združeniami dôchodcov. Antal Varga, zakladajúci člen Hospodárneho verejnoprospešného združenia dôchodcov hovoril o činnostiach a overenej dobrej praxi organizácie. Následne Nóra Szépvölgyi, referentka vzťahov so zákazníkmi, informovala o aktivitách a overenej praxi Verejnoprospešného združenia dôchodcov Susedia. O hospodárstve zameranom na seniorov a víťaznom projekte „Strieborná ekonomika“ Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh hovorila riaditeľka zoskupenia Ema Vasiová. Zdôraznila,  že v oboch krajinách prevláda vysoký dopyt po službách určených vekovej kategórii 50+, preto ich požiadavky a produkty súvisiace so zlepšovaním kvality ich života skrývajú obrovskú trhovú príležitosť pre výrobcov a inštitúcie zároveň. V rámci projektu prebieha snaha o posilnenie cezhraničnej spolupráce rozličných inštitúcií a zároveň prínos k propagácii služieb striebornej ekonomiky či k rozvoju daného sektora.