• III. dielňa EZÚS a 10. výročie vzniku EZÚS Ister-Granum. S finančnou podporou projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 sa dňa 22. novembra 2018 v Ostrihome uskutočnilo tretie odborné stretnutie európskych územných zoskupení organizované Oddelením pohraničných investícií Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí a EZÚS Ister-Granum. Dňa 23. novembra 2018 sa konala slávnostná konferencia pri príležitosti 10. výročia založenia hostiteľa podujatia, EZÚS Ister-Granum. Prvý deň stretnutia bol venovaný odbornému fóru, v rámci ktorého si mohli účastníci vypočuť prednášku o skúsenostiach s vyúčtovaním dotácií zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014-2020, o súčasnom stave cezhraničných programov spolupráce, ako aj s programom Vyšehradského fondu. Riaditeľ EZÚS Ister-Granum Peter Nagy vo svojej prednáške hovoril o svojich skúsenostiach v oblasti manažovanie investícií do infraštruktúry. Na záver dňa informovali zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí o aktuálnych otázkach týkajúcich sa EZÚS. Slávnostnú konferenciu v piatok otvoril zástupca štátneho tajomníka Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Kiss-Parciu. Účastníkov pozdravil aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pál Völner a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík. Zakladajúci člen oslavujúceho EZÚS, bývalý primátor mesta Štúrovo Ján Oravec, ktorý sa aktívne zúčastnil založenia EZÚS Ister-Granum, sa s prítomnými podelil o svoje spomienky. V mene hostiteľov privítali prítomných súčasní spolupredsedovia EZÚS: primátorka Ostrihomu Etelka Romanek, a primátor Štúrova Eugen Szabó. V ďalšej časti predpoludnia predstavil generálny tajomník CESCI, bývalý riaditeľ EZÚS a manažér koordinujúci vznik euroregiónu Gyula Ocskay predstavil formovanie spolupráce v rámci Ister-Granum, ako aj históriu a spoločnú prácu Zoskupenia.

Následne sa moderovania ujal riaditeľ EZÚS Pons Danubii Zoltán Bara, a postupne sa predstavili slovensko-maďarské cezhraničné EZÚS Pons Danubii, Rába-Dunaj-Váh, Via Carpatia, a hostiteľ podujatia, Ister-Granum.

Prednášky, ktoré odzneli popoludní, sa už zameriavali na budúcnosť. Člen Komisie pre regióny EÚ a poslanec zastupiteľstva Peštianskej župy Ádám Karácsony bol moderátorom okrúhleho stola, v rámci ktorého vedúca oddelenia MZOaZV dr. Katalin Fekete predstavila EZÚS pôsobiace v Maďarsku, a pracovníčka Úradu vlády SR Eva Reichelová hovorila o EZÚS na Slovensku. Pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Mariana Bašistová, Katalin Júlia Pénzes z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku a Alina Tatarenko z Poradenského centra Rady Európy hovorili o situácii EZÚS v rámci EÚ a o budúcich možnostiach pohraničnej spolupráce.