• Slávnostné otvorenie kancelárie dňa 19. októbra 2018 (Dunajská Streda). V rámci slávnostného podujatia bola odovzdaná do prevádzky kancelária EZÚS RDV na Slovensku, ktorá bola zriadená z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja. Jej vznik považovali za dôležitý aj z toho dôvodu, že vďaka nej bude vzťah obyvateľov regiónu k projektu bezprostrednejší a bližší. Prácu v kancelárii vykonávajú 2 noví kolegovia. Prítomných pozdravila riaditeľka Ema Vasiová a primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos. Príhovor predniesol predseda Strany maďarskej komunity József Menyhárt, a v zastúpení Trnavského samosprávneho kraja jeho podpredseda József Berényi informoval a Fonde malých projektov. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia miestnych médií.