• riadne valné zhromaždenie Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) sa konalo dňa 25. apríla 2017 v Budapešti spolu s odbornou komornou konferenciou pod názvom „Budúcnosť európskej urbanistickej politiky”. Členom organizácie je a EZÚS RDV, celodenného podujatia sa zúčastnil aj zástupca Zoskupenia.