27. októbra 2017 v Kultúrnom dome obce Neszmély primátor István Janovics v rámci tlačovej konferencie informoval o víťazných projektoch obce. György Popovics, predseda Valného zhromaždenia, vo svojom príspevku upozornil na fakt, že v rámci prvej projektovej výzvy bolo zo strany prihlásených spoločností na takmer všetkých osiach niekoľko násobne prekročená hranica v počte aplikantov, na realizáciu je k dispozícii 67,5 miliónov EUR indikatívneho rámca EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja). Župa Komárom- Esztergom plnila svoju úlohu dobre, nakoľko sa môže pochváliť 18 víťaznými projektmi, ktoré sa dotýkajú 11 krajských obcí. Štátny tajomník Pál Völner, člen Komisie zodpovedný za rozvoj, zdôraznil, že program Interreg V-A vzťahy medzi dvoma krajinami posilňuje v maximálnej miere. Poslankyňa maďarského parlamentu Czunyiné Dr. Bertalan Judit sa vyjadrila nasledovne: „V súčasnosti neviem pomenovať ani jeden kraj, ktorý by nedostával určitú podporu v rámci nejakého projektu. Zosilneli sme, túto silu si musíme udržať a preniesť do budúcnosti tak, aby slúžila dlhodobej životaschopnosti a rozvoju regiónu” – dodala poslankyňa. Poslanec János Bencsík zablahoželal krajskému vedeniu za výborný výkon, nakoľko došlo k obrovskému rozvoju, ktorý prispel ku šťastiu krajských obyvateľov. EZÚS Rába – Dunaj – Váh patriace do asociácie samosprávy kraja Komárom-Esztergom sa môže pochváliť troma víťaznými projektmi: realizuje cezhraničné projekty v oblasti striebornej ekonomiky, rastlinného hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky. Podporené projekty predstavila Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh. Dodala informácie aj o Fonde malých projektov, ktorého manažmentom vzniká možnosť prispieť k realizácií niekoľkých menších projektov týkajúcich sa západnej hraničnej oblasti.